Om Smaksglede

Vi tek vare

PÅ DEN LOKALE SMAKEN

Smaksglede er ein viktig del av Coop Nordvest SA sitt lokalmatengasjement.

Vi ønskjer å løfte fram det beste utvalet av lokal mat og drikke i butikkane våre og gi plass til dyktige og lokale matprodusentar i hyllene våre.

Dette begynte vi med allereie i 2010 med eigne lokalmatavdelingar i butikkane til det som var tidlegare Coop Vest. Med eigne lokalmatavdelingar fekk lokale råvarer og mathandverk den respekten og plassen som vi meiner dei fortener. Pølsa som er laga med hjarte og sjel i Kandalen har eit anna prisnivå enn «industripølsa», og då var det “urettferdig” for dei begge om dei skulle ligge side om side.

Lokalmat i butikk

Satsinga på lokalmat har vore unik for Coop Vest og vil halde fram i det nye Coop Nordvest som no strekk seg frå Lærdal i sør til Stokkøya  i nord. I sør er lokalmaten godt forankra i butikk, medan vi i nord no har ein kjempespennande jobb framfor oss med å utvide lokalmattilbodet. Den første Extra-butikken med eigen seksjon for lokalmat i nordre Sunnmøre er allereie opna og har blitt tatt godt imot, og fleire spennande prosjekt er under planlegging.

Bakar Jon på Byrkjelo er ein populær stoppestad på lokalmatkartet vårt, både for lokale folk og tilreisande. Den har eit eige handverksbakeri, spesialitetsbutikk for lokal mat og drikke, og kafé med tradisjonsrik mat på menyen.

Då vi først starta lokalmatsatsinga vår måtte vi ut å leite etter lokale matskattar. I dag har vi eit stort utval med over 100 lokale produsentar som leverer til Bakar Jon. Mange kjem innom for å handle, og når ein handlar lokalmat tenker ein ikkje så mykje på prislappen, men på smaken, matopplevinga og historia bak maten, og ikkje minst ringverknadane i lokalsamfunnet.

Samfunnsansvar og lokal verdiskaping

Lokalmat fenger. Det er noko spesielt med mat som har kort veg frå jord til bord, lokal identitet og tradisjon. Her er mange gode grunner til at vi satsar på lokalmat. Som ein stor aktør i daglegvarebransjen har Coop Nordvest eit samfunnsansvar. Vi kan ikkje berre gi rom til dei store, men må også ta vare på småskalaprodusentar og dei lokale smakane. Ved å støtte oppom lokal matproduksjon er vi med på å skape lokale arbeidsplassar og eit levande lokalsamfunn. Lokal verdiskaping er viktig om vi skal fortsette å bu, leve og ete i distrikta.

Kortreist mat på nett

Coop Nordvest satsar også på kortreist mat fordi vi er stolt over all den herlege maten og drikka som kjem frå nærområda våre her på det vakre Vestlandet. Sunn fisk frå hav og fjord, smaksrike ostar og kjøtt frå fjell og gard, grønsaker, bær og frukt som ikkje kjem langvegs frå, og mykje anna godt frå dyktige mathandverkarar i regionen vår.

I tillegg til det utvalet vi tilbyr i butikkane våre, ønskjer vi også å løfte fram norsk matkultur og lokalmat på nett. Vi vil at du som kunde skal få kjenne på den same gleda som vi finn i lokal mat og drikke, og at du alltid skal ha moglegheit til å smake på dei ulike sesongane.

Gjennom Smaksglede feirar vi både gamle og nye mattradisjonar ved å dele gode historier, inspirasjon og tips til korleis du kan smake deg fram på Vestlandet.

Vi håper at du vil ha glede av Smaksglede.

 

Geir Espe - Administrerande direktør Coop Vest ASA

Geir Espe

Vise adm. direktør

Coop Nordvest SA