Coop Nordvest - norske oppskrifter - Lokale smakar - tradisjonsmat - lokalmat - norsk mat - matkultur - kortreist mat - norsk matprodusent - tradisjonelle smaksoppleveingar - lokalmatprodukt - lokalmatprodusentar

VI TEK VARE PÅ DEN LOKALE SMAKEN.

Smaksglede er den digitale forteljinga om Coop Nordvest si breie og unike satsing på lokalmat. Det handlar om å ta vare på og dyrke dei lokale smakane, formidle historia, tradisjonane og matkulturen vidare til eit større publikum og nye generasjonar.

 

Dei beste råvarer

Vi vil her gje lokal, nærreist mat og drikke, basert på råvarer av aller ypparste kvalitet, sin vel fortente heider og plass i vår felles matkultur. Det er smakar henta frå havet, fjorden, jorda, elva, skogen og fjella, gjerne slik forfedrane våre dyrka dei fram, foredla av utruleg dyktige produsentar som set si ære i å levere topp produkt.

Gjennom mange år har vi i Coop Nordvest utvikla eit fantastisk samarbeid med mange lokale produsentar av mat og drikke. Vår rolle har vore å gje dei ein fast marknadsplass i hyllene våre, til glede for både dei og oss, og ikkje minst alle våre kjære kundar. Vi har også vore med og utvikla samarbeid mellom produsentane for at dei skal kunne drive meir effektivt, og våre tilsette med ansvar for lokalmat har fått høve til å lære meir om produkta til mange av dei. Slik kan dei formidle det vidare til deg som kunde.

Bygger mat-Noreg saman

Vi har gjennom åra fått stadig meir lokalmat inn i butikkhyllene våre. Det gjeld Extra og Mega som har sine lokalmatavdelingar, no kjem også fleire Prix-butikkar etter. Så har vi Bakar-Jon på Byrkjelo, som eit populært og nasjonalt utstillingsvindauge for lokalmat.

Vi ser også at mattradisjonar som før har vore lokale, kryssar grenser og blir spennande også for andre område. T.d. blir smalehovud selt stadig lenger nordover, medan sodd frå Trøndelag  vinn nytt terreng sørover. Vi byggjer mat-Noreg saman. 

Miljøvenleg kvardagsmat

I sum betyr dette at produsentane av kortreist mat og drikke har fått ein større marknad å selje sine produkt i. Det inneber også at lokalmaten, som før vart rekna mest som eksklusiv og dyr festmat, meir og meir har vorte kvardagsmat. Det er ei gledeleg utvikling.

Her er mange gode grunnar til å satse på lokalmat. Folk flest, ikkje minst dei unge, vert stadig meir opptekne av kvar maten kjem i frå og korleis den har vorte til. Vi trur lokalmaten berre blir viktigare i eit miljøperspektiv. Det er noko spesielt med mat som har kort veg frå jord til bord, i tillegg er det ein del av vår lokale identitet og tradisjon.

150 +

lokalmatprodusentar

4000 ++

dagar med satsing på lokalmat

80 +

butikkar med lokalmat

Det er smakar henta frå havet, fjorden, jorda, elva, skogen og fjella, gjerne slik forfedrane våre dyrka dei fram, foredla av utruleg dyktige produsentar som set si ære i å levere topp produkt.

Hundrevis av arbeidsplassar

For Coop Nordvest er dette heilt i tråd med vårt verdikompass og det samfunnsansvaret vi ønskjer å ta. Ja, lokalmaten har også vorte ein del av vår eigenart og identitet. Vi skal ikkje berre gje rom til dei store, men også ta vare på den viktige, varierte småskalaproduksjonen. Gjennom samarbeidet med minst 150 aktive produsentar er vi med på å legge grunnlaget for hundrevis av viktige arbeidsplassar ute i bygdene. I tillegg er vi med og tek vare på dei lokale smakane. Det er noko vi er stolte av, rett og slett.

Vi ynskjer å vere ein salskanal for lokal mat og drikke.

pizza lokalmat pizzaoppskrift pizzabunn oppskrift ringdal coop avent digital kent ole strømsøy quality florø

Smak deg fram!

Gjennom Smaksglede feirar vi både gamle og nye mattradisjonar ved å dele dei gode historiene, oppskriftene, gje inspirasjon og tips til korleis du kan smake deg fram til gode opplevingar i Nordvest.

Vi håper at du vil ha glede av Smaksglede!