Heim1

LOKALMAT FRÅ VESTLANDET

VI TEK VARE PÅ DEN LOKALE SMAKEN
Utvalg

Oppdag

Våre Historiar

Bak eit kvart lokalmatprodukt finn vi ei historie og ein stolt mathandverkar. Vi er her for å fortelje deg desse historiane slik at du kan sjå kor maten kjem frå og bli kjend med folka og tradisjonane bak maten vår.

Våre Historiar