Gamal tradisjon i moderne omgivnadar

Coop Nordvest - norske oppskrifter - Lokale smakar - tradisjonsmat - lokalmat - norsk mat - matkultur - kortreist mat - norsk matprodusent - tradisjonelle smaksoppleveingar - lokalmatprodukt - lokalmatprodusentar

For søskenparet Sporsheim har lidenskapen for sild berre blitt forsterka etter at dei restarta Juvik Sild i 2018. No har dei funne ein gamal framilietradisjon, og skal med denne relansere eit populært produkt, nemleg ansjos! 

Når ein skal lage ansjos, er det her i Norden mest vanleg å nytte brisling. Denne sildefisken er både rik på omega-3 og god på smak. Det finnast lange tradisjonar for framstilling av ansjos i Europa, og ho var allereie i starten av 1700-talet ei poplær eksportvare frå Norge. 

I Juvika har dei henta fram gamal handtverkstradisjon med å nedlegge brisling, og er særs stolte av å kunne reintrodusere den historiske familieoppskrifta på den norske marknaden. 

Coop Nordvest - norske oppskrifter - Lokale smakar - tradisjonsmat - lokalmat - norsk mat - matkultur - kortreist mat - norsk matprodusent - tradisjonelle smaksoppleveingar - lokalmatprodukt - lokalmatprodusentar

100% støtte

Etter at søskenparet Hanne Cecilie og Jon Ragnvald Sporsheim starta opp igjen familieverksemda til bestefar i 2018, kom dei rett inn med produkta i Coop Nordvest.

“Dei tok oss i mot med opne armar.” seier Jon Ragnvald.

Produkta solgte særs godt i Coop sine butikkar i Møre og Romsdal, og samarbeidet blei utvida til Sogn og Fjordane og Trøndelag. Juvik Sild er tilgjengeleg i dei aller fleste butikkane frå sørlegaste til nordlegaste punkt i Coop Nordvest.

Fersk brisling = perfekt ansjos

For å skape den beste smaksopplevinga er det mange faktorar som spelar inn. Brislingen som dei brukar vert fangsta enten i Romsdalsfjorden eller Trondheimsfjorden, og ho må vere av ein viss storleik. Det er ikkje kvart år det blir fangsta brisling. Fisket går føre seg på seinhausten, for då er brislingen feitast og kvaliteten på sitt beste. Den må vere fersk og nedkjølt før den går til krydring, slik at den tek til seg salt og krydderblanding. 

“For oss er dette ein lidenskap, og det er veldig artig å ta fram gamle tradisjonar for så å tilby dei i moderne forpakningar.”

Den historiske familieoppskrifta på ansjos inneheld salt, sukker og krydderblanding med blant anna pepper, nellik, kanel, muskat og ingefær, og er ei oppskrift som har vore i familien i fleire generasjonar. Brislingen blir lagt i tønner og etter krydringsprosessen er det modninga som står for tur, og den første tida vert tønnene rulla 2 tørn kvar dag slik at krydderblandinga vert fordelt jamnt. I tønna. Modningsprosesen  varar i minimum tre månadar på kjølelager, før ansjosen vert lagt i glas og lake. På toppen blir det lagt laurbærblad for ekstra god smak. 

“Det har vore stor etterspørsel etter norsk ansjos dei siste åra, og det er veldig kjekt å kunne tilby dette produktet, som også er lokalt produsert. Det har vore særs liten produksjon i Norge, då det ikkje er eit stort kommersielt produkt. Derfor er det veldig artig å kunne lage noko så tradisjonsrikt, og at fleire kan ha tilgang på dette gode produktet,” avsluttar Jon Ragnvald.  

Tips til reinskeprosessen: Heil ansjos filiteres ved å legge fisken flatt og så lett føre kniven langs beinet frå hovudet og ned mot sporen. Fjern skinnet etterpå! Fantastisk og unik smak. Passar perfekt til egg og i salat, både til frokost og lunsj og kvelds.