Sogn Aqua i Ortnevik har klart å skape det ideelle og perfekte miljøet for kveita å leve og vokse i, med utgangspunkt i Sognefjorden. Dei byggjer anlegget av stein og resirkulerbart materiale. Dei ønsker å produsere så berekraftig som mogleg, slik at fotavtrykket blir redusert, og anlegget kan tilbakeførast når dei er ferdige. Sogn Aqua satsar på kveite fordi dei har trua på at arten er utruleg verdsett i verda. 

“Kveita blir i Norge kalla for gudefisken, og det seier litt. Og så smakar ho utruleg godt!”

glitne-kveite-smaksglede-coopnordvest