På Smaksglede.no vert cookies nytta for å kunne levere ei tilpassa brukaroppleving for deg som sluttbrukar. Det vert registrert i kva geografisk område du nyttar nettstaden ifrå, kva system du nyttar og kor du navigerer på nettsida. Personleg informasjon registrerast ikkje.

Informasjon som vert registrert vert ikkje delt med 3. partar, men vert kun nytta til vidare utvikling av Smaksglede.no og tilpassing av generell brukaroppleving.